Australia, theo cảm nhận đầu tiên của tôi, là một đất nước thanh bình, ấm áp và tươi đẹp. Người dân thân thiện. Họ có một cuộc sống bình yên điều mà nhiều người nước khác mong muốn. Sự thân thiện,...