Dù học tập tại bất kì môi trường nào thì điều quan trọng nhất là học sinh, sinh viên phải biết cách thu xếp việc học, việc đi làm và hoạt động xã hội. Học tại Việt Nam hay du học tại bất kì quốc gia...