DU HỌC XA NHÀ VÀ NHỮNG GIÂY PHÚT TRẢI LÒNG

Đăng ngày

Tròn 1 năm du học, bạn hỏi: “Ở nhà với du học khác gì?” Trả lời thế nào nhỉ?… Ở nhà là một đứa đi xe máy xa cũng cảm thấy lo lắng, du học là một đứa đã thoăn thoắt các thủ tục ở sân bay. Ở nhà là một đứa không tin có…