Những lời khuyên có ích khi đến Úc

Đăng ngày

Hãy chuẩn bị chuyến đi Úc với những lời khuyên thực tế.  Tìm hiểu tiền tệ của chúng tôi, cách gọi về nhà, cách tự giữ cho an toàn, mua sắm có trách nhiệm và du hành với tình trạng khuyết tật.  Vậy là quý vị đã sẵn sàng khởi hành. Tiền tệ Tiền Úc…

Nước Úc