Viện Australia ngày 3/12 đã thông qua bộ luật cho phép tước quyền công dân với những người mang 2 quốc tịch bị nghi ngờ liên quan khủng bố. Australia có thể tuyên bố tước quyền công dân kể cả khi kẻ...