www.Alouc.com – Ngôi làng Corella Place có 65 người đàn ông sinh sống và tất cả đều từng phạm tội ấu dâm nên bị canh chừng nghiêm ngặt. Tại Australia, ở phía tây bang Victoria có ngôi làng Corella...