www.Alouc.com – Những khám phá thú vị về kangaroo sẽ khiến bạn thêm yêu thích loài động vật kỳ lạ chỉ có đất nước Úc này.  Một con kangaroo cái có thể mang thai và sau đó tạm dừng sinh trong một thời...