(www.Alouc.com) – Đừng chỉ nghĩ đến két khi bạn muốn giấu đi các thứ đồ có giá trị như trang sức hay tiền, những cách dưới đây mới là nơi cất giữ tinh vi nhất mà bạn có thể tự làm ngay tại nhà. 1....