Báo Úc – Tình trạng già hóa dân số dẫn đến nhu cầu tuyển dụng bác sĩ và điều dưỡng từ nước ngoài vẫn có thể tiếp tục tăng cao tại Úc, theo australiaforum.com. Các số liệu cho thấy thế hệ dân số lớn...