Khi người ở Trung Quốc mê & chuộng hàng hóa Úc

Đăng ngày

Tin Tức Nước Úc – Mỗi ngày ở Úc, có một đạo quân ‘Daigou’ săn lùng những sản phẩm ‘Made in Australia’ theo yêu cầu và gửi về cho hàng triệu khách hàng ở Trung Quốc. Những người này là ai và họ mua những gì? Họ được gọi là Daigou, theo tiếng Trung nghĩa…