(www.Alouc.com) – Việc cho rằng nước Úc đang rơi vào trạng thái thiếu việc làm là không chính xác, khi mà tại thời điểm này, ngành y tế đang khan hiếm nguồn nhân lực vô cùng. >>> Xem thêm: Du học Úc...