Theo số liệu do Tổ chức từ thiện Anglicare Australia công bố mới đây, số người dân Australia gặp khó khăn trong việc trả tiền thuế nhà đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. ABC News – file photo Báo...