(www.Alouc.com) – Những người nhổ nước bọt vào cảnh sát có thể sẽ bị phạt 14 năm tù là nội dung của 1 đạo luật nghiêm khắc mới được ban hành nhằm loại bỏ hành vi tấn công tục tĩu, dơ bẩn. Đạo luật mới...