Tôi chẳng dám mở hình vì sợ mẹ thấy mắt đỏ hoe, ba ngồi im lặng kế bên rồi mẹ tắt vội màn hình để cúng giao thừa… Vài năm trở lại đây, mỗi dịp gần Tết là rộ lên những ý kiến tranh luận rằng Việt Nam...