(www.Alouc.com) – Theo dự báo của Weatherzone (weatherzone.com.au), các bờ biển phía đông nước Úc sẽ hứng chịu một trận nóng kỷ lục trong vòng một thập kỷ qua trước khi Giáng Sinh đến. Cái nóng như...