(www.Alouc.com) – Theo một nghiên cứu mới cảnh báo rằng trong điều kiện nhiệt độ trái đất như hiện nay, nếu chỉ cần tăng thêm 2°C (3,6°F) thì có thể khiến thế giới khô hơn và giống sa mạc hơn, theo...