(www.Alouc.com) – Người dân Sydney đang phải trải qua đợt nóng thiêu đốt, với nhiệt độ vào hai ngày qua được ghi nhận là nóng kỷ lục của tháng Mười hai trong suốt 11 năm qua. Vào đêm qua, thứ Ba,...