Tin Tức Nước Úc – Khoảng 12 ngàn hộ gia đình Úc đang đứng trước nguy cơ nhiễm độc chì, vì trong nhà có lắp đặt vòi nước do ALDI nhập từ Chiết Giang, Trung Quốc bán tại Úc, nước chảy qua loại vòi này...