(www.Alouc.com) – Abby Landy đột nhiên thấy xuất hiện những vết viêm sưng đỏ, thể chất ốm yếu và nhận được lời nhắn đầy ám ảnh từ bạn trai cũ: “Anh hy vọng em sẽ nhớ đến anh...