Một chủ nhà hàng đã không chỉ trả lương không đầy đủ cho một sinh viên nước ngoài, mà sau đó còn sa thải cô qua tin nhắn khi cô than phiền. Người chủ đó đã bị phạt hơn 70,000 đô. Jia Ning Wang, người...