Tin Tức Nước Úc – Một ngôi nhà cho thuê đã gắn thêm một tấm poster viết tay trên tấm biển “Cho thuê” với những lời lẽ phân biệt chủng tộc gây sốc. Poster đó viết: “Không chào đón Trung Quốc” và dán...