(www.Alouc.com) – Người dân địa phương cũng đôi khi bị lạc trong ngõ quen vì các bức vẽ trên tường thay đổi thường xuyên. Melbourne (Australia) là một trong những thành phố nổi tiếng thế giới về nghệ...