Lớp than đá trong một ngọn núi ở Australia “nuôi dưỡng” một ngọn lửa trong suốt gần 6.000 năm qua và giới khoa học khẳng định nó là ngọn lửa tồn tại lâu nhất trên địa cầu. Núi Cháy là tên một núi gần...