Câu chuyện về người Việt thành công trên đất Úc nhờ farm & buôn bán ở chợ

Đăng ngày

Cộng đồng người gốc Việt định cư tại Úc tập trung đông ở Sydney, Adelaide và Darwin. Nhiều người trong số đó đã thành công với nghề nông và buôn bán ở chợ. “Giờ đây tất cả những người từng làm nghề nông với tôi đều phát đạt. Ai nấy cũng đều có nông trại riêng,…

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC