Đến Úc… coi vàng và học đãi vàng

Đăng ngày

Báo Alo Úc – Mấy mươi năm cuộc đời rồi mà tôi chưa biết đãi vàng là như thế nào. Được hay không được đều thú vị… Đoàn chúng tôi rời Melbourne trực chỉ thành phố vàng Ballarat và trên đường đi ghé một nhà vườn.      Tấm bảng lớn đặt ngay trước lối…