Tôi đã gặp nhiều trường hợp khách hàng chưa ly hôn với vợ/chồng, nhưng đang trong mối quan hệ mới với người Úc và muốn nộp hồ sơ visa hôn nhân. Câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được là liệu điều này...