(www.Alouc.com) – Mùa hoa hướng dương nở đã bắt đầu được vài tuần lễ, thu hút hàng trăm du khách tới khu vực trồng hoa ở gần thị trấn nhỏ Allora để chụp ảnh. Patinya, 1 du khách đến từ Thái Lan, cho...