(www.Alouc.com) – Đôi khi, bạn hỏi quá kỹ chuyện riêng của họ hàng, đòi xem từng phòng trong nhà người khác… 1. Không giới thiệu những người chưa quen nhau Khi bạn đang đứng trò chuyện với ai đó, có...