Báo Alo Úc – Từ cuộc du ngoạn mới đây trên xe khách, Se Gun Song – người Úc gốc Hàn Quốc phát hiện nhiều đặc tính mà anh tin có thể định hình tính cách Việt một thời gian dài nữa. Se Gun Song đang làm...