(www.Alouc.com) – Bị thầy giáo lạm dụng tình dục ngay tại trường học, cô gái trẻ bất chấp mọi hiểm nguy để bước vào hành trình 11 năm tìm lại công lý. Vụ ấu dâm rúng động nước Úc Sự việc xảy ra tại...