(www.Alouc.com) – Melbourne hiện chỉ có 2,2mm mưa trong cả tháng, nhiệt độ cao hơn so với trung bình trong tháng ba là 4 độ. Nhưng tất cả sẽ thay đổi bởi theo dự báo, thành phố sắp có mưa và bão. Nhà...