(www.Alouc.com) – Nhiều người Trung Quốc dường như đang mất hứng với chương trình cấp visa đã giúp các hãng bất động sản Mỹ thu về hàng tỷ USD. Từ nhiều năm nay, người Trung Quốc đã nộp hồ sơ ngập...