Thắc mắc: (www.Alouc.com) – Tôi kết hôn và được bảo lãnh qua Úc theo visa 309. Gia đình ở Việt Nam chỉ còn mẹ (SN 1961) và em gái (SN 1993). Tôi muốn bảo lãnh cả mẹ và em gái qua Úc có được không? Nếu...