Chỉ tàn thuốc cũng có thể đe dọa sinh mạng hàng trăm người trên máy bay, nếu đốm lửa bắt vào những vật liệu dễ cháy. Hồi tháng 3, một hành khách bị đuổi khỏi máy bay chỉ ít phút trước giờ cất cánh từ...