(www.Alouc.com) – Hôm 20/7 trên báo Tuổi Trẻ có đăng tải bài viết ‘Cần một nghĩa cử đẹp với cô gái nước ngoài đạp xe xuyên Việt‘ nội dung nói về sự cố mất xe đạp của một cô gái nước ngoài khi vừa mới...