(www.Alouc.com) – Đạp xe xuyên thành phố mà không mặc đồ cùng hàng trăm tay đua khác. Đó chính là lễ hội World Naked Bike Ride diễn ra tại Melbourne năm nay. Mùa hè này, lễ hội “Đạp xe khỏa thân thế...