Ba tỷ năm trước, lượng vàng trong đại dương nhiều gấp 10 lần so với ngày nay, các nhà khoa học khai khoáng Australia kết luận. “Đấy là thời điểm mỏ vàng lớn nhất thế giới hiện nay ở Witwatersand...