(www.Alouc.com) – Bộ Quốc Phòng Australia tài trợ khóa học Đào tạo Tiếng Anh Chuyên sâu cho 30 bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam sẽ được triển khai tại phái bộ Liên Hợp...