(www.Alouc.com) – Tập đoàn Đầu tư Vốn Trung Quốc có trụ sở ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã quyết định mua một hòn đảo ở Queensland của nước Úc với giá 25 triệu đô la Úc (19,2 triệu USD). Hòn đảo South...