(www.Alouc.com) – Từ thủ phủ Adelaide của bang Nam Úc, chúng tôi chất thật nhiều đồ ăn lên xe rồi thong thả chạy tới Cape Jervis để đón phà ra Kangaroo, hòn đảo lớn thứ ba nước Úc. Mất ba tiếng đồng...