(www.Alouc.com) – Trên bản đồ dùng hỗ trợ các nhà quảng cáo, Facebook ghi 2 quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa của Việt Nam thuộc chủ quyền Trung Quốc. Các group chuyên về marketing ở Việt Nam đang xôn xao...