(www.Alouc.com) – Kiểm soát nguồn điện một cách chủ động là lý do khiến các nhà đầu tư tiền ảo muốn mua lại những trạm thủy điện công suất lớn. Theo Sina, kể từ tháng 6 vừa qua, mưa lớn ở khu vực tỉnh...