Hình ảnh quay trong clip cho thấy vào giờ ăn ở một nhóm trẻ mầm non tư thục, hai bảo mẫu liên tục đánh vào má, xách người các trẻ lên. Ngày 21-5, trên trang Facebook K. H. N.T. sống tại Đà Nẵng có...