(www.Alouc.com) – Mặc dù nữ tiếp viên hỗ trợ để 2 kiện hành lý lên khoang, vị khách vẫn gây hấn và dùng tay đánh vào đầu nữ tiếp viên.  Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa xử phạt 15 triệu đồng với một...