Định cư Úc trong giai đoạn cuối năm 2016 trở đi sẽ có những thay đổi về danh sách những nghề được định cư, cụ thể Bộ Di Trú Úc và Bảo vệ Biên giới (DIBP) vừa cạp nhật “Danh sách Tay nghề Định cư mới...