Bài viết sẽ cung cấp cho bạn đọc lý do tại sao khi con người “xì hơi” lại có mùi thối và các giải thích đều dựa trên các cơ sở đã được khoa học chứng minh về tính đúng đắn. Trung tiện – hay nói theo...