www.Alouc.com – Bị cá sấu húc lật thuyền, cụ ông 72 tuổi và người bạn đi cùng bị rơi xuống nước. Để cứu mình, cứu bạn, cụ ông can đảm phải chiến đấu với đàn cá sấu nước mặn hung dữ suốt 3 giờ. Cả hai...