Một người đã giành mua được điều hoà nói rằng: “Người sống sót là người khoẻ nhất”. Theo cơ quan chức năng Canada, một trong những đợt sóng nhiệt tồi tệ nhất trong nhiệt thập kỷ tại miền trung và miền...