Báo Úc – Theo camera ghi hình, một cuộc xung đột đã diễn ra tại cửa hàng ở North Wollongong. Các cảnh quay cho thấy, Ben Albert và Rhys Olbrich đã không ngừng buông lời mắng nhiếc 1 vị khách nam và...