(www.Alouc.com) – Cho rằng mình làm đúng và không chấp nhận hành vi từ chối làm thủ tục của nhân viên an ninh, nam thanh niên nổi giận đòi đánh cả sân bay. Mới đây, trên trang cá nhân của một tài...